Hoppa till sidans innehåll

Ridgrupper


Ridgrupper Bollnäs Ridsällskap

Obs! För prisinformation se "Prislista".

Hästskötarkurs: För nya elever som aldrig ridit innan. Fokus på stallmiljö/hästkunskap, stallrutiner, säkerhetstänk. Viss ridning.
Stallkunskap: Stallvett, rutiner, regler, att ha ett säkerhetstänk. Lära sig gå in till hästen, ta på/av grimma, sätta fast/knäppa loss hästen i boxen.
Hästkunskap: Hästens kroppsspråk och enklare kroppsdelar. Borstarnas namn, hur/varför man borstar/kratsar hovar, prova att borsta hästen och kratsa hovar. Sadeln och tränsets delar, prova att sadla och tränsa hästen. Hästhantering, prova att leda en häst.
Ridlära: Upp – och avsittning, grundläggande hjälper, tygelfattning. Ryttarens sits. Nedsittning utan stigbyglar i skritt och (eventuellt) trav. Rider enklare ridvägar i skritt, rider med ledare.
Ledare krävs. Från 6 år. 

Nybörjarkurs/Introduktionskurs: Påbyggnadskurs efter hästskötarkurs eller introkurs för nya elever som behöver lära sig BRS dagliga rutiner och säkerhetstänk. Ridning och hästkunskap varannan gång.
Stallkunskap: Stallvett, rutiner, regler. Säkerhetstänk i stallet/kring hästarna. Kan gå in till hästen i boxen på ett säkert sätt, övar på att sätta fast/släppa loss hästen korrekt.
Hästkunskap: Hästhantering, hur man leder en häst. Kan enkla kroppsdelar & färger. Lär sig om hästens kroppsspråk, instinkter, foder. Förstår varför och hur man borstar, övar att borsta. Kan sadeln och tränsets delar. Övar på att sätta på benskydd, samt deltar/hjälper till vid sadling och tränsning.
Ridlära: Kan upp – och avsittning, övar på grundläggande hjälper & korrekt tygelfattning. Provar rida med spö.  Övar på lättridning i trav, nedsittning utan stigbyglar i trav. Övar på att hålla avstånd mellan ekipagen, rider enkla vägar på ridbanan i skritt. Har eleven ridit med ledare innan (hästskötarkurs) provar man nu att rida utan ledare i skritt. 

______________________________________________________________________________________

Ordinarie ridgrupper (45 minuter)

De ordinarie ridgrupperna riktar sig till både junior - och seniorryttare då det inom alla utbildningssteg finns grupper för både barn, ungdomar och vuxna.
Varje hösttermin startar vi ridgruppernas första två veckor med ridning den ena veckan och information/hästkunskap/ev kunskapstest den andra veckan.

Steg 1: Hästkunskap 4 gånger/termin, sitsträning 2 gånger/termin. Övrig tid ridning. 
Stallkunskap: Stallvett, dagliga rutiner och att ha ett säkerhetstänk i stallet och kring hästarna. Kan gå in till hästen i boxen på ett säkert sätt, kan sätta fast/släppa loss hästen korrekt.
Hästkunskap: Hästhantering i stallet och vid ridning. Kan hästens kroppsdelar och kroppsspråk. Hästens färger, enkla tecken, hästens foder. Olika hästtyper, raser. Hur man sätter på benskydd, övar självständigt på sadling och tränsning.
Ridlära: Kan upp – och avsittning, grundläggande hjälper. Korrekt tygelfattning, Övar att rida med spö. Lodrät/lätt sits i skritt, nedsittning, lättridning och lätt sits i trav. Övar på att hålla avstånd mellan ekipagen, rider enkla vägar på ridbanan i skritt och trav. Rider över bommar i skritt och (eventuellt) trav. Provar (eventuellt) galopp på sitsträning. Rider utomhus med ledare i skritt.
Övrigt: Har kännedom om ridsportens ledstjärnor. Vet vad som är ryttarens skyddsutrustning & förstår innebörden av att ryttare är idrottare.

Steg 2: Hästkunskap 2 gånger/termin. Sitsträning 2 gånger/termin. Övrig tid ridning.
Stallkunskap: Har kännedom om de dagliga rutinerna i stallet och förstår varför dessa finns, såsom visitering, fodring, mockning, utevistelse mm. Har säkerhetstänk i stall/kring hästarna.
Hästkunskap: Förstår hästens kroppsspråk och instinkter. Kan grundläggande visitering. Intro till fler hästfärger, fler tecken. Hästens foder – vad, varför och hur? Olika hästtyper och raser. Kan sadla och tränsa självständigt, kan justera stigläder självständigt. Kan hästens gångarter.
Ridlära: Förstår de grundläggande hjälperna och kan använda dem. Kan rida med spö. Travar ridvägarna, kan lägga 20-m-volt och byta om volt. Rider över bommar i skritt och trav. Galopperar självständigt/i mindre grupp på fyrkanten. Travhoppar i god balans/ rider enklare banor. Förstår innebörden av sits, vägar och tempo. Rider utomhus i skritt och trav utan ledare.
Övrigt: Har kännedom om ridsportens ledstjärnor. Vet vad som är ryttarens skyddsutrustning & förstår innebörden av att ryttare är idrottare.

Steg 3: Hästkunskap 2 gånger/termin. Sitsträning 2 gånger/termin. Övrig tid ridning.
Stallkunskap: Kan med handledning genomföra de dagliga rutinerna i stallet, kan sätta på och ta av ett hästtäcke. Har ett säkerhetstänk i stall/hästhantering.
Hästkunskap: Har förståelse för hästens kroppsspråk och instinkter samt hur dessa gör sig påminda vid såväl hantering som ridning. Visitering, andning/temp/puls. Vet namnet på olika benskydd, träns, nosgrimmor och sadlar. Provar att linda ben. Häst vid hand. Lär sig om de vanligaste sjukdomarna. 
Ridlära: Kan använda de grundläggande hjälperna i alla gångarter. Övar på ställning/böjning och enklare sidvärtsrörelser. Kan använda olika sitsar i alla gångarter. Travar och galopperar vissa av ridvägarna, kan lägga 20-m-volt och byta om volt. Rider över bommar i skritt, trav och galopp. Galopperar i grupp på rakt och böjt spår. Rider enklare banor, rider över  enkel-och längdhinder. Rider självständigt utomhus i alla gångarter.
Övrigt: Har kännedom om ridsportens code of conduct. Lär sig vikten av mental förberedelse och att tänka positivt inför ridpass/prestation. förstår innebörden av att ryttare är idrottare.

Steg 4: Hästkunskap 2 gånger/termin. Sitsträning 2 gånger/termin. Övrig tid ridning.
Stallkunskap: Kan självständigt genomföra de dagliga rutinerna i stallet, har högt säkerhetstänk i stall/hästhantering.
Hästkunskap: Förstår hästens kroppsspråk och instinkter samt hur dessa gör sig påminda vid såväl hantering som ridning. Kan visitera, palpera senor, mäta andning/temp/puls & vet normalvärdena för dessa. Förstår och vet vad som avgör hästens foderbehov. Ökad kunskap om olika typer av utrustning och tillpassning. Kan linda ben. Kan med handledning visa häst vid hand. Kan de vanligaste sjukdomarna och symtomen för dessa. Vet vad som ska finnas i stallapoteket. Kan med handledning lasta en häst på säkert och korrekt sätt.
Ridlära: Högre grad av inverkan och samordning av hjälperna. Har grunderna för att rida hästen i korrekt form. Förstår innebörden av utbildningsskalan och kan ge förslag på övningar som främjar takt/lösgjordhet/kontakt. Arbetar med rakriktning/samling i viss grad. I hoppningen kan ryttaren inverka på hästen i lätt sits och rida i balans/väl avvägt tempo med god följsamhet. Kan rida en bana i galopp på olika typer av hästar. Känner till och kan förklara begreppen takt och tempo. 
Övrigt: Har kännedom om ridsportens code of conduct. Lär sig vikten av mental förberedelse och att tänka positivt inför ridpass/prestation.

Steg 5: Hästkunskap 2 gånger/termin. Sitsträning 2 gånger/termin. Övrig tid ridning.
Stallkunskap:Kan självständigt genomföra de dagliga rutinerna i stallet och kan handleda andra, har högt säkerhetstänk i stall/hästhantering.
Hästkunskap: Förstår hästens kroppsspråk och instinkter samt hur dessa gör sig påminda vid såväl hantering som ridning. Kan visitera, palpera senor, mäta andning/temp/puls & vet normalvärdena för dessa. Förstår och vet vad som avgör hästens foderbehov. Stor kunskap om olika typer av utrustning och tillpassning, vet namnet på olika hjälptyglar och tillpassning av dessa. Kan visa häst vid hand. Kan de vanligaste sjukdomarna och symtomen för dessa samt känner till vilka som är anmälningspliktiga. Kan lägga olika typer av bandage/lindor. Kan självständigt lasta en häst på säkert och korrekt sätt.
Ridlära: Kan inverka och samordna hjälperna. Kan rida olika typer av hästar i korrekt form. Förstår innebörden av utbildningsskalan och kan ge förslag på övningar som främjar samtliga steg på skalan. Arbetar med rakriktning och samling. Kan rida övergångar med god balans och genomför korrekt utförda rörelser. I hoppningen kan ryttaren inverka på hästen, rider i balans/väl avvägt tempo med god följsamhet. Kan rida en bana i galopp på olika typer av hästar. Kan förklara begreppen takt och tempo. Rider korta och långa anridningar och kan variera antalet galoppsprång. 

_______________________________________________________________________________________________

Specialgrupper/Tränings- och Tävlingsgrupper (60 min)

Specialgrupp: Hästkunskap 2 gånger/termin. Sitsträning 2 gånger/termin. Övrig tid ridning.
Stallkunskap, hästkunskap, ridlära, övrigt: Motsvarande steg 4 eller 5.
Syfte: Specialgruppen är till för elever som vill rida i mindre gruppsammansättning med specialfokus inom vissa områden. Det kan exempelvis vara rena dressyrgrupper, eller grupper med specialupplägg inom dressyr, markarbete och hoppning.
Antalet deltagare: I specialgruppen är deltagarantalet färre än i de ordinarie grupperna. Detta för att erbjuda eleven mer detaljerade instruktioner och fördjupning inom vald disciplin.

Träningsgrupp: Hästkunskap 2 gånger/termin. Sitsträning 2 gånger/termin. Övrig tid ridning. 
Rider en dag i "ordinarie ridgrupp" och en dag i förberedande träningsgrupp. Rullande schema dressyr, markarbete, hoppning. 
Stallkunskap, hästkunskap, ridlära, övrigt: Motsvarande steg 4-5.
Syfte: Eleven ges fördjupade kunskaper inom hopp och dressyr. Eleven visar engagemang, motivation och målmedvetenhet i såväl ridning som hästkunskap. Eleven får möjlighet att träna och tävla på ridskolans hästar. Eleven är en förebild, hjälpsam och trevlig mot alla på anläggningen och på tävling. 
Förväntningar: Eleven förväntas sköta ”sin” häst exemplariskt och ansvarar för att ekipaget får bästa möjliga förutsättningar vid träning och tävling. Eleven förväntas delta på alla lektioner, såväl uppsuttna som avsuttna. Eleven och vårdnadshavare (om man ej är myndig) skriver på ett kontrakt som gäller terminsvis.
Tävling: Eleven får delta vid klubb – och träningstävling. För att få delta vid extern tävling måste eleven ha eget grönt kort och närvaro på samtliga hästkunskapslektioner. Eleven visar engagemang i den ideella tävlingsverksamheten samt deltar på flertalet klubbtävlingar i både dressyr och hoppning. Eleven sköter ”sin” häst och dess utrustning/box vid varje lektions – och tävlingstillfälle.
Eleven kan själv (tillsammans med vårdnadshavare eller vuxen ansvarig lasta sin häst och ta sig till och från en eventuell tävlingsplats.
Instruktören bestämmer om ekipaget är redo för extern tävling eller inte.
Ideellt engagemang: Obligatoriskt att vara funktionär på minst två av BRS tävlingar/termin.

Tävlingsgrupp: Hästkunskap 2 gånger/termin. Sitsträning 2 gånger/termin. Övrig tid ridning.
Rider i träningsgrupp två gånger i veckan, dvs ingen "ordinarie" ridgrupp. En lektion mark/hopp och en lektion i dressyr per vecka. 
Stallkunskap, hästkunskap, ridlära, övrigt: Motsvarande steg 5.
Syfte: Eleven ges fördjupade kunskaper inom hopp och dressyr. Eleven visar engagemang, motivation och målmedvetenhet i såväl ridning som hästkunskap. Eleven får möjlighet att träna och tävla på ridskolans hästar. Eleven är en förebild, hjälpsam och trevlig mot alla på anläggningen och på tävling. 
Förväntningar: Eleven förväntas sköta ”sin” häst exemplariskt och ansvarar för att ekipaget får bästa möjliga förutsättningar vid träning och tävling. Eleven förväntas delta på alla lektioner, såväl uppsuttna som avsuttna. Eleven och vårdnadshavare (om man ej är myndig) skriver på ett kontrakt som gäller terminsvis.
Tävling: Träningsgrupp innebär att eleverna självständigt kan planera och utvärdera sin egen ridning och hästens träningsupplägg och utveckling. Eleven gör sin egen tävlingsplanering.
För att få delta vid extern tävling måste eleven ha eget grönt kort och närvaro på samtliga hästkunskapslektioner. Eleven visar engagemang i den ideella tävlingsverksamheten samt deltar på flertalet klubbtävlingar i både dressyr och hoppning. Eleven sköter ”sin” häst och dess utrustning/box vid varje lektions – och tävlingstillfälle. Eleven ska själv kunna lasta och ta sig till och från en eventuell tävlingsplats, tar vid behov hjälp av vuxen ansvarig.
Instruktören bestämmer om ekipaget är redo för extern tävling eller inte.
Ideellt engagemang: Obligatoriskt att vara funktionär på minst två av BRS tävlingar/termin.

_____________________________________________________________________________________________

Privatlektioner: I mån av rid erbjuder vi privata lektioner för dig som vill finslipa lite extra på sits, inverkan och balans. Vi erbjuder inga privata lektioner i hoppning för lektionsekipage, undantag för uppstyrda aktiviteter under helgen. Privata ekipage kan i viss mån erbjudas hopplektioner.
Privata lektioner kan ridas enskilt eller tillsammans med andra i mindre grupp om 2-3 personer.
Som medlem kan du också köpa "klippkort" på fem gånger.
En perfekt present eller julklapp!

Alla grupper delas in i olika steg enligt vad instruktörerna anser är passande. Om du vill läsa mer om dessa steg kan du kika in menyn till vänster - de olika stegen i ridutbildningen! 

Känns det roligt och intressant?
Kontakta oss i så fall via mail: This is a mailto link så kan vi se vad som passar just dig!

Uppdaterad: 25 FEB 2018 09:43 Skribent: Mia Skäryd

imageldua.png

EU-logo-jordbruksfonden-farg.jpg

 

 loppis1.jpg

rf-sisu-samverkar_webbox_250px.jpg

Postadress:
Bollnäs RS - Ridsport
Sjukhusvägen 119-125
82130 Bollnäs

Kontakt:
Tel: 0762828264
E-post: ridskolan@bollnasrs....

Se all info